Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z polskim prawem na spółkach akcyjnych ciąży obowiązek corocznego badania rocznego sprawozdania finansowego.

Read More

Ceny transferowe

Ceny transferowe stosowane są we wszystkich transakcjach realizowanych przez podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Wartość cen transferowych stosowana jest także w przypadku podmiotów, które mają swoją siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju wykorzystującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tzw. „raju podatkowym”. Od początku 2017 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące…

Read More

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest usługą, która weryfikuje prowadzenie ewidencji podatkowej zgodnie z prawem, rozlicza i deklaruje podatki. Głównym celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości w rozliczeniach podatnika oraz zaproponowanie zmian i praktycznych zaleceń, które umożliwią uniknięcie błędów w przyszłości. Audyt podatkowy przeprowadzony przez specjalistów z Grupy Doradczo-Księgowej Poncyljusz i Radź obejmuje analizę całej dokumentacji źródłowej….

Read More

Controlling

Systemy controllingu to nowoczesne narzędzia, pozwalające na stałe monitorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Największą zaletą controllingu jest gromadzenie specjalnie określonych danych, które umożliwiają przedsiębiorcom podejmowanie właściwych i logicznych decyzji, w oparciu o konkretne dane. W ramach controllingu wesprzemy Cię w: Raportowaniu oraz analizie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie; Identyfikacji oraz rozbiciu kosztów i przychodów na struktury; Rekomendacji sposobów…

Read More

Wdrażanie oprogramowania

Nowoczesne programy do obsługi księgowej pozwalają skutecznie usprawnić procesy rachunkowe w przedsiębiorstwach. Obszerne systemy, jakie mamy dziś do dyspozycji, pozwalają usystematyzować i skorelować wiele kluczowych kwestii, jak wymiana danych z bankiem, a nawet obsługa klienta. Wdrażanie systemu Comarch ERM Optima do przedsiębiorstwa. Pełna integracja sprzedaży z księgowością. Automatyzacja procesów wymiany danych z bankiem. Instalacja modułu BI…

Read More

Ekonomista kontraktu

Ekonomiczno-księgowa obsługa kontraktów budowlanych, zwana w branży usługą „ekonomistów kontraktów”, wykracza poza klasyczne usługi doradcze czy księgowe. Dlaczego? Jest bardziej złożona i obejmuje czynności ewidencyjno-kontrolne, rozliczeniowe a także planistyczne, dotyczące realizowanego przez klienta-zleceniodawcę (i jego podwykonawców) kontraktu. Mamy doświadczenie w prowadzeniu takich projektów, a także – dobieraniu odpowiednio przygotowanych zespołów, których członkowie bez problemu wykonują…

Read More

MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)

MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to efekty dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku kapitałowego. W ramach naszych usług oferujemy przygotowanie sprawozdania finansowego, zgodnego z wytycznymi MSR oraz MSSF. W zakres naszych działań wchodzą, między innymi: Przygotowanie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie zgodnej z MSR/MSSF; Przygotowanie bilansu otwarcia zgodnego z MSR/MSSF; Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnego z MSR/MSSF; Przygotowanie sprawozdania dotyczącego…

Read More

Kadry i płace

Kadry i płace

Sprawnie działający i przejrzysty system kadr i płac jest dla firm niezwykle ważny. Oferujemy obsługę oraz doradztwo w zakresie ich prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przepisami o ubezpieczeniach społecznych oraz z wewnętrznymi rozwiązaniami normatywnymi, które zostały wdrożone w Państwa firmie. Gwarantujemy terminowość oraz pełną poufność. Nasze usługi kadrowo-płacowe są dostępne online przez cały…

Read More