Zgodnie z polskim prawem na spółkach akcyjnych ciąży obowiązek corocznego badania rocznego sprawozdania finansowego. Jednostki przykładowo niebędące spółkami akcyjnymi czy bankami zobowiązane są do podjęcia takiego działania w sytuacji, w której w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • suma bilansowa wyniosła – w przeliczeniu na polskie złote – co najmniej 2.500.000 euro;
 • średnia liczba zatrudnionych pracowników wyniosła co najmniej 50 osób;
 • przychody ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych wyniosły – w przeliczeniu na polskie złote – co najmniej 5.000.000 euro.

Świadczymy kompleksowe usługi audytorskie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków nałożonych na firmę. Zapewniamy także profesjonalny audyt zewnętrzny projektów unijnych. Nie ograniczamy się przy tym jedynie do przeprowadzenia badania i wydania suchej opinii. Przekazujemy naszym Klientom szczegółowe informacje, aby mieli pewność, że dane, jakie otrzymują z księgowości, przedstawiają rzetelny i rzeczywisty obraz sytuacji jednostki.

Każdy audytor w naszym zespole jest profesjonalistą, który dostarczy racjonalnego zapewnienia o braku istotnych błędów lub wykaże nieścisłości. Posługując się różnorodnymi metodami, w tym statystycznymi, w sposób kompetentny i niezależny sprawdzimy, czy jednostka działa zgodnie z przepisami, standardami, umową czy statutem. Dokonamy także oceny, czy w przyszłości będzie ona zdolna do kontynuowania działalności w istotnie niezmienionym zakresie.

Oferowane przez nas usługi obejmują:

 • badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych – sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP;
 • przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych;
 • due diligence;
 • audyt projektów współfinansowanych z UE;
 • badania i doradztwo w procesie restrukturyzacji kapitałowych, przekształceń, łączenia i podziału spółek;
 • badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją i upadłością;
 • diagnozę stanu systemu rachunkowości (w tym stosowanych zasad rachunkowości);
 • konsultacje z dziedziny rachunkowości i prawa bilansowego, w tym doradztwo w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • SOC reporting (ISAE 3402);
 • inne audyty danych finansowych.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie audytu, skontaktuj się z naszym ekspertem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl
tel. +48 61 8515 766
fax +48 61 8515 786

Skontaktuj się z nami

Adresal. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek7.00 – 16.00
Sobota/NiedzielaNieczynne