Print Friendly, PDF & Email

Ceny transferowe stosowane są we wszystkich transakcjach realizowanych przez podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Wartość cen transferowych stosowana jest także w przypadku podmiotów, które mają swoją siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju wykorzystującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tzw. „raju podatkowym”.

Od początku 2017 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące zmian w zakresie dokumentacji cen transferowych. Od stycznia zwiększył się próg powiązań kapitałowych, który klasyfikuje spółki jako podmioty powiązane. Korzystna dla podatników zmiana to zwiększenie tego progu z 5 do 25%. Odtąd, dzięki zmianie progu powiązań kapitałowych, część podatników nie ma obowiązku dostosowania się w zakresie cen transferowych.

Nowelizacja ustawy nakłada jednak obowiązek dokumentacyjny na podatników, którzy:

  • w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody, które w rozumieniu ustawy o rachunkowości wyniosły ponad 2 mln euro,
  • przeprowadzali transakcje (inne zdarzenia)* z podmiotami powiązanymi, mające wpływ na dochód lub straty podatnika.

* Za tego typu transakcje lub inne zdarzenie uznawane są te, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro. W przypadku podatników, których przychody są większe obowiązują następujące przepisy:

  • od 2 mln euro do 20 mln euro – za transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro,
  • od 20 mln euro do 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro,
  • 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość 500 tys. euro.

Problematyczne w konstrukcji nowych przepisów o cenach transferowych okazują się definicja i identyfikacja innych zdarzeń gospodarczych, które ujęte są w księgach rachunkowych oraz określenie zdarzeń mających istotny wpływ na dochody podatnika. Specjaliści z Grupy Doradczo-Księgowej Poncyljusz i Radź znają jednak odpowiedź na wszystkie pytania i pomogą Państwu odnaleźć się w nowej księgowej rzeczywistości. Przeanalizujemy Państwa koszty bilansowe za poprzedni rok i zdecydujemy, czy obejmują Państwa nowe regulacje w zakresie cen transferowych.

Zapraszamy już teraz, nie warto czekać z podjęciem decyzji do końca 2017 roku!

Skontaktuj się z nami

Adresal. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek7.00 – 16.00
Sobota/NiedzielaNieczynne