Print Friendly, PDF & Email

Ekonomiczno-księgowa obsługa kontraktów budowlanych, zwana w branży usługą „ekonomistów kontraktów”, wykracza poza klasyczne usługi doradcze czy księgowe. Dlaczego? Jest bardziej złożona i obejmuje czynności ewidencyjno-kontrolne, rozliczeniowe a także planistyczne, dotyczące realizowanego przez klienta-zleceniodawcę (i jego podwykonawców) kontraktu.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu takich projektów, a także – dobieraniu odpowiednio przygotowanych zespołów, których członkowie bez problemu wykonują swoje obowiązki.

Szeroki zakres wsparcia, jaki oferujemy wraz z ekonomistami kontraktów, to:

  • Współtworzenie, aktualizacja i kontrola realizacji budżetu kontraktu/projektu wspólnie z Menedżerem Kontraktu/Projektu;
  • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz poprawności i zgodności z zawartymi umowami;
  • Rejestrowanie tych dokumentów w systemie finansowo-księgowym;
  • Wystawianie i ewidencja w systemie finansowo-księgowym faktur sprzedażowych z upoważnienia klienta-zleceniodawcy, wystawianie zleceń w ramach realizowanego kontraktu;
  • Kontrola rozrachunków z kontrahentami/podwykonawcami w zakresie rozliczenia zaliczek, terminowości zapłaty, rozliczenia kwot zatrzymanych itp.;
  • Przygotowywanie podsumowań dotyczących postępów pracy na budowach;
  • Monitorowanie wyznaczonego harmonogramu prac;
  • Sporządzanie sprawozdania końcowego kontraktu w części ekonomicznej;
  • Końcowe rozliczenie projektu razem z Menedżerem Kontraktu/Projektu.

Katarzyna Gotłas
Katarzyna Gotłas

W sprawie kadr i płac proszę o kontakt.

Skontaktuj się z nami

Adresal. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek7.00 – 16.00
Sobota/NiedzielaNieczynne