Print Friendly, PDF & Email

Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź jest członkiem dwóch prestiżowych organizacji:

PIG

Północnej Izby Gospodarczej (PIG)

„Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu.”*


logo._349x40

Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC)

„Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie, ale organizacja jest aktywna na terenie całego kraju.

W chwili obecnej SPCC zrzesza ponad 400 członków, co sprawia, że należy do grona największych izb bilateralnych działających w Polsce. Członkostwo w Izbie to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju swojej firmy.”**Naszymi partnerami w aktywnym poszukiwaniu i zdobywaniu nowych pracowników oraz stażystów są:

US

Uniwersytet Szczeciński

16.11.2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej między Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a Grupą Doradczo-Księgową Poncyljusz i Radź. Dokument podpisali dziekan WNEiZ – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz nasz dyrektor zarządzający – Sebastian Goschorski. Umowa umożliwia m.in.:

  • wspólne aplikowanie o środki z projektów badawczych (ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów praktyki gospodarczej),
  • opiniowanie zmian programu kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość,
  • udzielanie konsultacji naukowych.

W wydarzeniu wzięli udział również:

  • prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz − dyrektor Instytutu Rachunkowości,
  • prof. dr hab. Waldemar Gos − prorektor ds. finansów i rozwoju US,
  • dr hab. Stanisław Hońko z Instytutu Rachunkowości US − Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy w Szczecinie),
  • Joanna Sikorska − HR Business Partner Grupy Doradczo-Księgowej.

Nasza firma od wielu lat przyjmuje studentów i absolwentów na praktyki i staże. Ogłoszenie o prowadzonych naborach można znaleźć np. w Akademickim Biurze Karier (link).


wsbszczecin_logo287x53

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczeciniewww.wsb.pl/szczecinlogo-_ZPSB_235x46

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu  – http://www.zpsb.pl/aktualnosci/wpis/praktyki-w-firmie-poncyljusz-i-radz-grupa-doradczo-ksiegowa/


* Źródło: www.izba.info

** Źródło: www.spcc.pl

*** Źródło: (link)