Print Friendly, PDF & Email

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to wg. definicji zawartej w Normie PN-ISO 26 000 – odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Udział naszej firmy w życiu społeczności lokalnej oraz podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych to ważny aspekt naszej działalności.

Do licznych inicjatyw, w które się angażujemy zaliczamy m.in.:

  • Mini Mundial organizowany przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sports Academy, który promuje aktywny wypoczynek i zasady Fair Play wśród dzieci,
  • X Międzynarodowy Konkursu Baletowego „Złote Pointy 2017” organizowany przez Fundację Balet, która działa na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnione od ponad 26 lat,
  • akcję Szlachetna Paczka, w ramach której wspomogliśmy rodzinę z Gryfina,
  • zorganizowanie pracowniczej zbiórki dla zwierzaków ze schroniska.

CSR