Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to efekty dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku kapitałowego. W ramach naszych usług oferujemy przygotowanie sprawozdania finansowego, zgodnego z wytycznymi MSR oraz MSSF.

W zakres naszych działań wchodzą, między innymi:

  • Przygotowanie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie zgodnej z MSR/MSSF;
  • Przygotowanie bilansu otwarcia zgodnego z MSR/MSSF;
  • Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnego z MSR/MSSF;
  • Przygotowanie sprawozdania dotyczącego zmian w kapitale własnym zgodnego z MSR/MSSF;
  • Przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnego z MSR/MSSF;
  • Przygotowanie merytoryczne z zakresu wiedzy o MSR/MSSF;
  • Bieżące doradztwo oraz konsultacje;
  • Dostarczenie szkoleń.
Sebastian Goschorski
Sebastian Goschorski
W sprawie MSR / MSSF proszę o kontakt ze mną.

Skontaktuj się z nami

Adresal. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek7.00 – 16.00
Sobota/NiedzielaNieczynne